Konfiguracja UPS-a pod Debianem

Podłączenie serwera do UPS-a nie zapewnia automatycznie bezpieczeństwa danych zgromadzonych na dyskach twardych w przypadku awarii zasilania, gdyż każdy UPS ma ograniczony czas pracy na baterii. Po jej rozładowaniu następuje zanik napięcia zasilania i dyski w nieskonfigurowanym serwerze narażone są na uszkodzenie na skutek gwałtownego zatrzymania, nie mówiąc o integralności danych w przypadku trwającej operacji zapisu.

Jedną z usług, dbającą o monitorowanie stanu UPS-a i wywołująca zamykanie systemu w przypadku krytycznie niskiego poziomu energii w UPS-ie, jest NUT (Network UPS Tools). Możliwości NUT-a są całkiem spore — zasadniczo jest to serwer wraz z klientami, umożliwiający zbudowanie całej sieci maszyn, które podłączając się do serwera, monitorują stan UPS-ów i podejmują decyzję np. o wyłączeniu poszczególnych serwerów.

Poniżej przedstawię konfigurację w najprostszej sytuacji, gdy posiadamy tylko jedną maszynę, która monitoruje bezpośrednio podłączony do niej UPS, czyli pełni rolę serwera, i jednocześnie jest jedynym klientem, który po otrzymaniu informacji o krytycznie niskim poziomie baterii zamyka system operacyjny i wyłącza się. Konfiguracja została przetestowana na Debianie 5.0.

Konfiguracja NUT-a

Konfiguracja NUT-a umieszczona jest w katalogu /etc/nut/. Plik ups.conf zawiera opis naszych UPS-ów wraz ze sterownikami. Korzystam z UPS-a ORVALDI 1500 RT i sterownika megatec_usb. UPS podłączony jest do serwera kablem USB.

[orvaldi]
  driver = megatec_usb
  port = auto

Jak wskazuje definicja, dalej będziemy się odwoływali do tego UPS-a przez nazwę orvaldi.

W następnym kroku konfigurujemy serwer, zapisując w pliku upsd.conf:

ACL localhost 127.0.0.1/32
ACL all 0.0.0.0/0
ACL mojasiec 192.168.2.0/24
ACL mojvpn 10.1.0.0/24
ACL mojserwer 192.168.2.1/32

LISTEN localhost
LISTEN mojserwer

ACCEPT localhost
ACCEPT mojasiec
ACCEPT mojvpn
REJECT all

Tak skonfigurowany serwer NUT-a będzie nasłuchiwał w sieci lokalnej mojasiec i VPN-ie mojvpn. Udostępniając serwer przez VPN-a, zyskujemy możliwość prostego i bezpiecznego zdalnego monitorowania UPS-a, co opiszę dalej.

Tymczasem w pliku upsd.users dodamy użytkownika, który będzie mógł monitorować zasilanie:

[monuser]
  password = bezpiecznehaslo
  allowfrom = localhost
  upsmon master

Konfiguracja upsmona

Serwer został skonfigurowany, czas dodać daemona upsmon, który odpowiada za wyłączanie maszyny i powiadamianie administratora o awarii. Najpierw tworzymy plik upsmon.conf z ustawieniami:

MONITOR orvaldi@localhost 1 monuser bezpiecznehaslo master
SHUTDOWNCMD "/usr/bin/beep -f 4000 -l 100 -r 10 -d 10 ; shutdown -h now"
MINSUPPLIES 1
POLLFREQ 5
POLLFREQALERT 5
HOSTSYNC 15
DEADTIME 15
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
NOTIFYCMD /sbin/upssched
NOTIFYFLAG ONLINE SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG ONBATT SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG LOWBATT SYSLOG+WALL+EXEC
NOTIFYFLAG REPLBATT SYSLOG+WALL+EXEC
FINALDELAY 5

Pozycja MONITOR podłącza nas do monitora wskazanego UPS-a. SHUTDOWNCMD określa, jakie polecenie zamyka system. Tu standardowe shutdown -h now poprzedziłem kilkoma piknięciami głośniczka systemowego. Kolejne opcje to standardowe wartości, określające zależności czasowe między UPS-em, serwerem i klientami. NOTIFYCMD mówi, że powiadomienia nadzorowane są przez program upssched, który daje nieco większe możliwości niż prosty skrypt, wysyłający maile. Pozycje NOTIFYFLAG mowią o akcjach podejmowanych przy zdarzeniach takich jak przejście na zasilanie sieciowe, przejście na zasilanie bateryjne, niski poziom baterii czy konieczność jej wymiany — tu powiadomienia są zapisywane w logu, wypisywane na konsoli i przekazywane do programu upssched.

Program upssched umożliwia budowanie regułek, reagujących w określony sposób na zdarzenia. Konfigurujemy go w pliku upssched.conf:

CMDSCRIPT /etc/nut/upssched-cmd

PIPEFN /var/lib/nut/upssched.pipe
LOCKFN /var/lib/nut/upssched.lock

AT ONBATT * START-TIMER onbatt 30
AT ONLINE * CANCEL-TIMER onbatt
AT LOWBATT * EXECUTE lowbatt
AT SHUTDOWN * EXECUTE shutdown
AT REPLBATT * EXECUTE replbatt
AT NOCOMM * EXECUTE nocomm

W przypadku prostych systemów najważniejszą możliwością, jaką otrzymujemy, są timery. Tutaj użyłem timera, który po przejściu na zasilanie bateryjne odczekuje 30 sekund i dopiero wtedy wysyła komunikat onbatt do skryptu upssched-cmd. Jeżeli zasilanie sieciowe zniknie na mniej niż 30 sekund, powiadomienie nie zostanie wysłane.

Skrypt upssched-cmd zawiera tylko prostą instrukcję case, odpowiedzialną za wysyłanie odpowiednich maili:

#!/bin/bash
 
EMAIL="twojemail@example.com"
 
case $1 in
  "onbatt")
    msg="Zanik napięcia sieciowego. System zasilany z baterii."
    ;;
  "online")
    msg="Przywrócenie napięcia sieciowego."
    ;;
  "lowbatt")
    msg="Krytycznie niski poziom baterii."
    ;;
  "shutdown")
    msg="Zamknięcie systemu."
    ;;
  "replbatt")
    msg="Bateria wymaga wymiany!"
    ;;
  "nocomm")
    msg="Brak komunikacji z UPS-em!"
    ;;
  *)
    msg="Nieznana komenda: $1."
    ;;
esac
 
echo $msg | mail -s "UPS monitor" $EMAIL

Uruchomienie usług

Aby NUT uruchamiał się wraz z upsmonem, musimy jeszcze zmodyfikować /etc/default/nut:

# start upsd
START_UPSD=yes
 
# set upsd specific options. use "man upsd" for more info
UPSD_OPTIONS=""
 
# start upsmon
START_UPSMON=yes
 
# set upsmon specific options. use "man upsmon" for more info
UPSMON_OPTIONS=""

Na koniec zmieniamy uprawnienia plików konfiguracyjnych, aby nie mieli do nich dostępu niepowołani użytkownicy:

# chown root:nut /etc/nut/*
# chmod o-rwx /etc/nut/*

Teraz możemy zrestartować NUT-a, który załaduje sobie sterownik i podłączy się do UPS-a:

# /etc/init.d/nut restart

W /var/log/daemon.log powinniśmy znaleźć mniej więcej taki log:

Jul 18 22:06:52 mojserwer upsmon[18890]: Signal 15: exiting
Jul 18 22:06:52 mojserwer upsd[18886]: Client monuser@127.0.0.1 logged out
Jul 18 22:06:52 mojserwer upsmon[18888]: upsmon parent: read
Jul 18 22:06:52 mojserwer upsd[18886]: Signal 15: exiting
Jul 18 22:07:02 mojserwer upsd[26794]: listening on localhost port 3493
Jul 18 22:07:02 mojserwer upsd[26794]: listening on mojserwer port 3493
Jul 18 22:07:02 mojserwer upsd[26794]: Connected to UPS [orvaldi]: megatec_usb-orvaldi
Jul 18 22:07:02 mojserwer upsd[26795]: Startup successful
Jul 18 22:07:02 mojserwer upsmon[26797]: Startup successful
Jul 18 22:07:02 mojserwer upsd[26795]: Connection from 127.0.0.1
Jul 18 22:07:02 mojserwer upsd[26795]: Client monuser@127.0.0.1 logged into UPS [orvaldi]

Testy

Aby przetestować rozkaz SHUTDOWNCMD z pliku upsmon.conf, wydajemy komendę:

# /usr/local/ups/bin/upsdrvctl -t shutdown

Symuluje ona awarię zasilania i wyświetla sekwencję zamykania systemu. Jeżeli wszystko przedstawia się poprawnie, możemy wykonać test, pozwalający w praktyce sprawdzić, czy system się zamknie:

# /usr/local/ups/sbin/upsmon -c fsd

Uwaga! Symuluje to awarię zasilania i w przypadku poprawnej konfiguracji owocuje wyłączeniem komputera!

Monitorowanie statusu zasilania

Poza automatycznym monitoringiem upsmona możemy skorzystać też z opcji monitoringu na żądanie, np. za pomocą polecenia upsc:

# upsc orvaldi@localhost
battery.charge: 95.0
battery.voltage: 27.00
battery.voltage.nominal: 24.0
driver.name: megatec_usb
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.version: 2.2.2
driver.version.internal: 1.5.14
input.frequency: 50.0
input.frequency.nominal: 50.0
input.voltage: 236.5
input.voltage.fault: 140.0
input.voltage.maximum: 240.5
input.voltage.minimum: 228.5
input.voltage.nominal: 230.0
output.voltage: 236.5
ups.beeper.status: disabled
ups.delay.shutdown: 0
ups.delay.start: 2
ups.load: 22.0
ups.mfr:
ups.model: JP0508C5
ups.serial: unknown
ups.status: OL
ups.temperature: 25.0
ups.type: standby

Wcześniej wspominałem, że możliwa jest także zdalna obserwacja UPS-a, np. z wykorzystaniem VPN-a, jeśli nie chcemy udostępniać portu NUT-a w Internecie. Znakomicie sprawdza się tu klient KNutClient, który czuwa w zasobniku systemowym i wyświetla bieżące obciążenie UPS-a oraz powiadomienia o zdarzeniach takich jak przejście na zasilanie akumulatorowe. W jego konfiguracji wystarczy podać adres serwera i nazwę UPS-a (nie ma potrzeby podawania nazwy użytkownika i hasła, jeśli zależy nam tylko na monitoringu).

Dla dociekliwych

Zainteresowani bardziej skomplikowaną konfiguracją NUT-a, znajdą stosowne informacje w dokumentacji. Na początek polecam rozdział Shutdown design, tłumaczący krok po kroku, jak system obsługuje zdarzenia związane z awarią zasilania.

Komentarzy: 2 do „Konfiguracja UPS-a pod Debianem“

 1. dm komentuje:

  Witam
  Opis bardzo przyjemny i ciekawie się go czyta jednak po jego zastowaniu w moim przypadku debiana i ups-a lupus – ten ostatni doprowadza do shutdown komputera a sam niestety się nie wyłącza. Doprowadza to do sytuacji kiedy po powrocie napięcia system nie podnosi się :-(

 2. Kamil IT komentuje:

  Dziękuję serdecznie za ten mini poradnik. Skutecznie usprawnił mój dzisiejszy dzień w pracy. krótko, na temat i bardzo rzetelnie. Zapisałem sobie ten opis w pliku tekstowym, bo na pewno jeszcze się przyda. Mam nadzieję, że szanowny autor nie będzie miał nic przeciwko temu, że sobie go zachowam na swoim komputerze. Oczywiście nie mam zamiaru go powielać na innych stronach. Szacunek.

Dodawanie komentarzy

XHTML: Możesz używać tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre lang="" line="" escaped="">