Kłopoty z Samsungiem ML-1610

Czy twoja ML-1610 na Debianie cię wkurza? Znów wypluwa śmieci na kartce, odmawia wydrukowania większej bitmapy, czy przerywa drukowanie PDF-a komentując to tekstem „INTERNAL ERROR” i ciągiem losowych liczb? Uczyń te trzy kroki:

  1. Usuń drukarkę z systemu.
  2. Zainstaluj pakiet splix.
  3. Dodaj jeszcze raz drukarkę, najlepiej przez interfejs WWW CUPS-a, wybierając sterownik Samsung ML-1610, 1.0 (en).

I nie usuwaj pakietu splix, bo znów kontrolę nad drukarką przejmie ten ohydny domyślny sterownik. splix też nie jest idealny, w tym czy innym programie czasem coś nie trybi, ale przynajmniej nie będzie ci marnował kartek. Wiem, co mówię.

Dodawanie komentarzy

XHTML: Możesz używać tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre lang="" line="" escaped="">