Procenty rzecz względna

Nie od dziś wiadomo, że usługi Google, jak Gmail, najlepiej działają w wersji językowej „English (US)” — mamy wtedy dostęp do najnowszych funkcji. Okazuje się też, że ze zmianą języka zmianie ulegają zasady arytmetyki…

Aktualnie zajęte jest 87 MB (2%) z 5463 MB.
You are currently using 87 MB (1%) of your 5463 MB.

W razie wątpliwości:

$ bc -l
87/5463*100
1.59253157605711147700

Albo ktoś tu nie umie zaokrąglać, albo w wersji angielskiej brane są do obliczeń inne (dokładniejsze?) rozmiary danych.

Dodawanie komentarzy

XHTML: Możesz używać tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre lang="" line="" escaped="">