Refleksja w autobusie

«Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

Mt 22,36-40

Prawdziwa miłość jest zarówno środkiem, jak i celem. Mówić uczysz się przez mówienie, uczyć – przez uczenie się, pracować – przez pracę. Tak samo kochać Boga i człowieka uczysz się przez kochanie.

św. Franciszek Salezy

Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje.

Antoine de Saint-Exupéry

W autobusie młody facet z torbą w ręce gapi się przez okno. Na potylicy wytatuowany orzeł i obrócona swastyka – godło III Rzeszy. Jakby taka miłość przekreślona.

Dodawanie komentarzy

XHTML: Możesz używać tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre lang="" line="" escaped="">